Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

1/2018/OW – „Wydanie materiałów promocyjnych promujących obszar LGD”

Zadanie obejmuje cel III.2.1 LSR Wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD.

Operacja ma na celu promować działalność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w związku z tym zadanie objęło opracowanie graficzne i wykonanie poniżej wyszczególnionych materiałów promocyjnych.


2/2018/OW – „Nadwiślańskie tereny – Oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorców NGD „E.O.CENOMA”

Zadanie obejmuje cel I.1.1. LSR Stworzenie oferty inwestycyjnej oraz promocja przedsiębiorczości.

Operacja ma na celu wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. W związku z tym zadanie składało się z trzech głównych działań: stworzenie aplikacji webowej o terenach inwestycyjnych należących do obszaru LGD, udział w targach inwestycyjnych oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

APLIKACJA WEBOWA

Na stronie http://invest.cenoma.pl/ istnieje możliwość wyszukiwania działek inwestycyjnych dostępnych na terenie 7 gmin członkowskich, dostępnych dla potencjalnych inwestorów.

TARGI „INVEST-TOR” W TORUNIU

W dniach 8-10 marca 2019 r. przedstawiciele Gmin oraz Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” wzięli udział w targach inwestycyjnych „INVEST-TOR” w Toruniu, gdzie została przedstawiona aplikacja webowa terenów inwestycyjnych Gmin należących do Stowarzyszenia.

W czasie trwania targów potencjalni inwestorzy mogli zapoznać się z możliwościami aplikacji oraz uzyskać informacje na temat terenów inwestycyjnych Gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

W dniu 30.04.2019 r. w Pałacu w Śmiłowicach odbyła się Konferencja podsumowująca realizacje projektu własnego pn. „Nadwiślańskie tereny – Oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorczość Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Podczas trwania spotkania przedstawiciele Gmin zaprezentowali tereny inwestycyjne swojego obszaru, zebranym gościom została przedstawiona aplikacja webowa, jej cel oraz krótki instruktarz korzystania. W czasie trwania wydarzenia zaprezentowana została także prezentacja Krakowskiego Parku Technologicznego. Konferencje uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach. 

 W konferencji uczestniczyli  Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło, przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego- Dyrektor Działu Obsługi Inwestora Krystyna Sadowska i specjalista ds. obsługi inwestora Justyna Czyszek, przedstawiciele Gmin członkowskich LGD, lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie stowarzyszenia. 


1/2020/OW – „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki”

Umowa podpisana 06.11.2020 r.

Operacja w trakcie realizacjiEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji