Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-04-20
Szanowni Państwo! W ramach przeprowadzanych naborów w zakresie projektów innych, Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, JST, JSFP oraz pozostałych podmiotów, biorących udział w naborach z obszaru gmin członkowskich tj: Rzezawa, Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Bochnia. Szkolenie będzie dotyczyć ,,Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach podziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i odbędzie się dnia 27.04.2018 (tj. piątek) o godz. 8:30 w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA", tj. ul. Rynek 4 w Szczurowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników biura. [...] Czytaj dalej»
2018-04-19
Data zamieszczenia informacji na stronie: 19.04.2018r. Ogłoszenie Nr 1/2018/OW Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na promowaniu obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, poprzez wykonanie materiałów promocyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie realizowana przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie. Szczegółowe informacje poniżej wraz z załącznikami... [...] Czytaj dalej»


Szkolenia

 


PROW 2014-2020

SZKOLENIA w 2017 roku:

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników biura i potencjalnych beneficjentów

Szkolenie będzie dotyczyć  Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej  
w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, szkolenie odbędzie się w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", tj. ul. Rynek 4 w Szczurowej, w dniu:


 20.05.2017 roku. w godz. od 9:00 do 16:30.

Szkolenie  jest skierowane do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione
w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Koszyce, Szczurowa, Nowe Brzesko i Kazimierza Wielka.

Uwaga!

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinny przesłać drogą elektroniczną na adres: eocenoma@interia.pl, lub za pośrednictwem faxu, pod nr (14) 671-40-70, bądź dostarczyć osobiście do biura LGD wypełniony formularz zgłoszeniowy, w terminie do 17 MAJA 2017r. do godz. 14:00. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce AKTUALNOŚCI.

SZKOLENIA  w 2016 roku:

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, realizując zapisy umowy ramowej o warunkach
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr: 00025-6933-UM0610025/15 z dnia 12 maja 2016r. zgodnie z przyjętym planem szkoleń dla członków Rady
i pracowników biura, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 5 października 2016 roku, tj. środa w godzinach od 8:00 do 16:00, w auli na I piętrze  w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do Członków Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

 

 

 

 

 

 

 


PROW 2007-2013

Poniżej do pobrania materiały ze szkolenia  pn. "Rejestracja stowarzyszenia – szkolenie skierowane do osób chcących założyć i prowadzić organizację pozarządową".

Prezentacja "Rejestracja stowarzyszenia – szkolenie skierowane do osób chcących założyć i prowadzić organizację pozarządową": POBIERZ


W środę, 21 sierpnia 2013 roku w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców pt. „Zasady przyznawania pomocy dla projektów w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wdrażanych za pośrednictwem Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

 

Do pobrania materiały ze szkolenia: pobierzUprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca 2013 roku w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" odbyło się szkolenie dotyczące zasad uzyskania dofinansowania w ramach działania "małe projekty".

 

Do pobrania materiały ze szkolenia: pobierz


                                                   Odwiedzin: 40580