Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Występ Orkiestry Okulice oraz Kapeli góralskiej w Kościele Parafialnym w Rzezawie w ramach projektu „Tradycyjne polskie obrzędy Bożonarodzeniowe- Kultywowanie i zachowanie tradycji we współczesnym świecie”

Występ Orkiestry Okulice oraz Kapeli góralskiej w Kościele Parafialnym w Rzezawie w ramach projektu „Tradycyjne polskie obrzędy Bożonarodzeniowe- Kultywowanie i zachowanie tradycji we współczesnym świecie”

Występ Orkiestry Okulice oraz Kapeli góralskiej w Kościele Parafialnym w Rzezawie w ramach projektu „Tradycyjne polskie obrzędy Bożonarodzeniowe- Kultywowanie i zachowanie tradycji we współczesnym świecie” dnia 29 grudnia 2019 o godz. 18:00Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji