Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Wyróżnione

PISZEMY NOWĄ LSR NA LATA 2023-2027

Drodzy mieszkańcy, W dniu 9 czerwca 2022 roku Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze objętego PROW 2014-2020. Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” prowadzić będzie szereg spotkań konsultacyjnych, działań i inicjatyw zmierzających do stworzenia nowej Strategii […]

Podsumowanie działań w 2022 roku – wyjazd studyjny ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

Podsumowanie działań w 2022 roku Dzisiaj wracamy wspomnieniami do wyjazdu studyjnego ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”! W dniu 28-30.09.2022 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zorganizowała wizytę studyjną, sfinansowaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. #cenoma2022

Podsumowanie działań w 2022 roku – organizowane nabory

Szanowni Państwo! Na naszym obszarze powstaje tyle nowych, różnorodnych przedsiębiorstw, a to wszystko dzięki pozyskanym środkom finansowym za pośrednictwem naszego stowarzyszenia !Poniżej efekty naszych działań w 2022 roku #cenoma2022

Odkryj potencjał inwestycyjny Cenomy!

Szanowni Państwo! Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu, który powstał w ramach operacji własnej pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem planera”.

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa! Gmina Szczurowa to świetna lokalizacja i bliskość strategicznych ciągów komunikacyjnych. Na jej terenie krzyżują się drogi wojewódzkie – nr 964 i nr 768, nieopodal przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa nr 79. Bezpośrednio przy wschodniej obwodnicy gminy działa Strefa Aktywności Gospodarczej. Obszar o powierzchni 20 ha w całości objęty jest […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy i Miasta Kazimierza Wielka

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy i Miasta Kazimierza Wielka! Uzdrowiskowy charakter to jeden z najistotniejszych elementów oferty inwestycyjnej oraz dominujący czynnik prorozwojowy dla świętokrzyskiej gminy Kazimierza Wielka. Aby zachęcić przyszłych inwestorów, turystów a także by poprawić jakość życia, gmina mocno stawia na realizację inwestycji przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Od lat realizuje się tutaj ważne projekty infrastrukturalne, […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce!Gmina Koszyce leży na przecięciu dwóch szlaków transportowych Kraków -Sandomierz oraz Brzesko – Jędrzejów. Gmina mocno stawia na przyciągnięcie nowych inwestorów. Na jej terenie działa Koszycka Strefa Gospodarcza w Sokołowicach, dzięki czemu działać mogą tu firmy usługowe czy przemysłowe.Gmina to także bardzo żyzne gleby co przekłada się na rozwój […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Drwinia

Leżące na terenie gminy Drwinia, grunty położone w miejscowości Zielona, tworzą Stefę Aktywności Gospodarczej „Drwinia-Zielona”. Kilka lat temu zostały one włączone w skład Krakowskiego Parku Technologicznego, dzięki czemu sama gmina zmienia swój rolniczy charakter, stając się atrakcyjna dla firm przemysłowych czy usługowych. Kolejnym plusem jest położenie. W południowej części dostęp do Autostrady A-4, na północy […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Rzezawa

Świetnie skomunikowana z południem Polski, w bliskiej odległości port lotniczy Kraków Balice, z planem zagospodarowania przestrzennego – Gmina Rzezawa. Na inwestorów czekają tu położone w Krzeczowie tereny zajmujące ok. 400 hektarów na przestrzeni ok. 4 kilometrów – od drogi na Uście Solne aż do drogi w kierunku Ostrowa Królewskiego. Dodatkowym plusem jest popularność gminy wśród […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji