Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Wyróżnione

PISZEMY NOWĄ LSR NA LATA 2023-2027

Drodzy mieszkańcy, W dniu 9 czerwca 2022 roku Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze objętego PROW 2014-2020. Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” prowadzić będzie szereg spotkań konsultacyjnych, działań i inicjatyw zmierzających do stworzenia nowej Strategii […]

Wspólnie zadbaliśmy o środowisko naturalne!

Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” wspiera lokalne inicjatywy. W ubiegłą sobotę, wzięliśmy udział w inicjatywie sprzątania świata, zorganizowanej przez Gmina Szczurowa Zbigniew Moskal Wójt Gminy Szczurowa. W ramach tego partnerstwa, mieszkańcom sołectwa Zaborów, którzy zaangażowali się w akcję, zostały przekazane gadżety ekologiczne. Aktywny udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w tym dniu, pozwolił na zapoznanie się z lokalnymi […]

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” włącza się do akcji sprzątania świata!

W ramach realizacji poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a w tym planu komunikacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nadwiślańska Grupa Działania wdraża wiele działań aktywizujących mieszkańców, które kreują postawy pożądane społecznie, podnoszą kompetencje oraz rozwijają świadomość proekologiczną i prośrodowiskową społeczności lokalnej. Jednym z przykładów takich działań jest włączenie się do akcji […]

Rada oceniła i wybrała wnioski złożone w naborach numer 1/2023 i 2/2023

W dniu 13.03.2023r. w siedzibie biura LGD odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym oceniono i wybrano wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2023 z zakresu poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych oraz nr 2/2023 z zakresu wzbogacenia oferty czasuwolnego w zakresie rekreacji. Łączna kwota całkowita wybranych projektów wynosi 968 […]

Posiedzenie Rady w dniu 13.03.2023r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuWalnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 13.03.2023 r. /tj. poniedziałek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie […]

Ankieta – warsztat refleksyjny

W związku z wytycznymi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” na początku każdego roku kalendarzowego zobowiązana jest do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.  ANKIETA – OTWÓRZ Będziemy wdzięczni za odpowiedzi na poniższe pytania. 

Podsumowanie działań w 2022 roku – operacje własne

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dwie operacje własne pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem planera” oraz „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych”. 🟡Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku podsumowującego oba projekty.

Podsumowanie działań w 2022 roku – ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH” oraz projekt finansowany ze środków KSOW

W ubiegłym roku oprócz projektu pt. ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”, który sfinansowany był ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zrealizowaliśmy również rowerowy projekt współpracy wraz ze Stowarzyszeniem „Kwartet na Przedgórzu” pt. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH”.🚲🚲🚲 🟡Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku podsumowującego oba projekty.

Podsumowanie działań w 2022 roku – wyjazd studyjny ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

Podsumowanie działań w 2022 roku Dzisiaj wracamy wspomnieniami do wyjazdu studyjnego ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”! W dniu 28-30.09.2022 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zorganizowała wizytę studyjną, sfinansowaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. #cenoma2022

Podsumowanie działań w 2022 roku – organizowane nabory

Szanowni Państwo! Na naszym obszarze powstaje tyle nowych, różnorodnych przedsiębiorstw, a to wszystko dzięki pozyskanym środkom finansowym za pośrednictwem naszego stowarzyszenia !Poniżej efekty naszych działań w 2022 roku #cenoma2022

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X