Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


„Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt pn. ,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna skierowana była dla członków Stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek samorządu oraz pracowników biura i zarządu. Podczas wyjazdu Zarząd Stowarzyszenia podpisał Deklarację Współpracy z LGD ,,Puszcza Białowieska”, celem przygotowania działań w zakresie współpracy regionów. Przedsięwzięcie miało na celu aktywizację społeczną, zwiększenie kreatywności poznania i przyczynienia się do podejmowania nowych inicjatyw które ukierunkowane będą dla społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich LGD. Współpraca jest ukierunkowana w celu poznania nowych tradycji, obrzędów, walorów lokalnych. Wypracowanie zależności pomiędzy LGD-mi oraz wspólnych działań czy praktyk w zakresie działalności w ramach PROW 2014-2020. To co  różni LGD- y w zakresie tradycji, kultury regionu może być podstawą długofalowej współpracy. Ponadto obydwa Stowarzyszenia łączą walory przyrodnicze w formie ukształtowania terenu, w naszym regionie działania znajdują się obszary chronionego krajobrazu do którego należy Puszcza Niepołomicka. Wizyta studyjna w regionie Białowieży pozwoliła uczestnikom nabyć nowych doświadczeń, zapoznać się z dobrymi praktykami które przyczynią się do lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego, oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie NGD  ,,E.O.CENOMA”, a co za tym idzie możliwości podjęcia i realizacji nowych idei.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja realizująca wyjazd studyjny mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na  terenach wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania ,,Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” nr 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania ( w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i między narodowej), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Nawiązanie współpracy, aktywizacja społeczności lokalnej, wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej