Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


„Organizm najedzony, ale nie odżywiony”- warsztaty edukacyjne w Jodłówce i w Rzezawie

22 października 2019r. w świetlicy w Rzezawie i 28 października 2019r. w świetlicy w Jodłówce odbyły się warsztaty edukacyjne „Organizm najedzony, ale nie odżywiony” dofinansowanie ze środków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Przedsięwzięcie miało charakter typowo edukacyjny i prozdrowotny, przyczyniło się to do realizacji wskaźnika produktu zapisanego w Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność 2014-2020 w ramach PROW, jakim jest „Liczba inicjatyw- zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw konferencji, konkursów.”Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej