Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkurs „Mikołajkowe rymowanki”

Dnia 6.12.2019 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs dla dzieci w wieku 4-10 lat pt. „Mikołajkowe rymowanki”. Zadaniem w konkursie było samodzielne ułożenie rymowanki związanej z postacią Świętego Mikołaja i zaprezentowanie jej przed publicznością. W ramach poddziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” sfinansowała nagrody w w/w konkursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom !Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej