Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na rozwój działalności gospodarczej.

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej które odbędą się od 03.02.2020r. do 17.02.2020r. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” organizuje szkolenia.

Dnia 14.01.2020r. o godz. 8:30 odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez pracowników biura dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na rozwój działalności gospodarczej. Szkolenie będzie dotyczyć zasad wypełniania wniosku oraz lokalnych kryteriów wyboru. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 13.01.2020 do godz. 12:00. Poniżej przedstawiamy Program Szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce: biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,

Termin: 14.01.2020r., od godz. 08:30 do godz. 12:30

Prowadzący: Justyna Boroń

Godzina TEMAT
08:30 Rejestracja uczestników szkolenia
08:45–10:00 Aktualny nabór wniosków; Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- rozwój działalności gospodarczej
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:00 Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej tj. formularz wniosku o przyznanie pomocy, załączniki w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Zasady przyznawania punktacji w ramach Kryteriów oceny; Interpretacja kryteriów
11:00-11:30 Pytania, dyskusja, podsumowanie. Zakończenie szkolenia


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej