Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Wybrano zadania do dofinansowania w ramach naborów 1/2019/G oraz 2/2019/G.

Nadwiślańska Grupa Działanie „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019/G Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych oraz 2/2019/G Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci młodzieży i dorosłych poprzez organizacje warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów w dniu 30.01.2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady na którym poddano ocenie zgodności z LSR wraz z lokalnymi kryteriami wyboru i wybrano zadania do finansowania, w ramach naborów trwających od 03.12.2019 r. do 18.12.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem LGD.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji