Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


KORONAWIRUS – informacja

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy iż zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, Posiedzenia Rady bądź Walne Zebrania Członków nie będą organizowane w najbliższym czasie. Ponadto Pracownicy Biura, będą udzielać doradztwa jedynie telefonicznie pod numerami telefonów: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ 502 423 325/  lub za pośrednictwem e-maila eocenoma@interia.pl. W innych przypadkach niż doradztwo prosimy również kontaktować się ww. sposób.

Z poważaniem,

Justyna Boroń
Dyrektor BiuraPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji