Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zmiana organizacji pracy biura

Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2020 Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, praca odbywa się w formie stacjonarnej w biurze Stowarzyszenia. Ponadto wracamy z godzinami pracy z przed wprowadzonych zmian tj. od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7:30 do 15:30 w czwartki od godz. 9:00 do 17:00.

Biuro w dalszym czasie pozostaje zamknięte dla beneficjentów. Doradztwo oraz wszelkie inne sprawy będą konsultowane w sposób mailowy, telefoniczny lub korespondencyjny.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji