Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Podpisano umowy o powierzenie grantów w ramach naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G z UMWM!

Nadwiślańska Grupa Działania informuje o podpisaniu umów nr 01577-6935-UM0620130/20 oraz nr 01578-6935-UM0620131 /20, dotyczących realizacji projektów grantowych. Umowy zostały podpisane w dniu 08.07.2019 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” . Stowarzyszenie w ramach naboru 1/2019/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, otrzymało dofinansowanie w kwocie 144 627,00 zł na realizację 6 zadań. W ramach projektu realizowanego w ramach naboru 2/2019/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zostanie zrealizowane 9 zadań, na łączna kwotę 142 312,00 zł.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej