Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 09.09.2020 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”,
zwołuje się
POSIEDZENIE RADY
Zebranie odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. /tj. środa/
o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:
I. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
– powitanie obecnych,
– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów
II.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
III. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 3/2020 z zakresu: wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
IV. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2020 z zakresu: wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
V. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
VI. Wolne wnioski i zapytania,
VII. Zamknięcie posiedzenia.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej