Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


SZKOLENIE – biznesplan i analiza ekonomiczna

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie:

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”-
Biznesplan i Analiza Ekonomiczna

W dniu 07.10.2020 r. o godz. 8:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 06.10.2020 r. do godz. 12:00.

Program szkolenia – biznesplan i analiza ekonomiczna.

Serdecznie zapraszamy.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji