Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


KOMUNIKAT – praca biura

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, praca biura nadal odbywa się przy zamkniętych drzwiach dla beneficjentów.
Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany doradztwem lub otrzymaniem pomocy przy pisaniu wniosku, prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy.

Składanie wniosków w ramach naborów nr 4/2020 oraz 5/2020, w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, odbywać się będzie w wejściu głównym do budynku GCKCiS w Szczurowej, tj. budynek siedziby NGD „E.O.CENOMA„.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad sanitarnych.
Przypominamy o zabraniu oryginałów dokumentów oraz dowodu osobistego.

Nr. tel. 14 671 40 70, 14 671 41 13, 502 423 325
E-mail: biuro@cenoma.plPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji