Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 6.11.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 06.11.2020 r. /tj. piątek/
o godzinie 9:00, na Sali tańca w budynku
Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w zakresie podjętych uchwał, list operacji wybranych i zgodnych oraz przygotowanie wyjaśnień
    w ramach przeprowadzonego naboru nr 3/2020 organizowanych przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”.
  4. Analiza wniosku lub ponowna ocena wniosku nr NGD 3-1/2017-2017, w związku
    z wpłynięciem pisma, podjęcie stosownych uchwał i wydanie opinii w tej sprawie.
  5. Wolne wnioski i zapytania,
  6. Zamknięcie posiedzenia


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej