Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady – 11.02.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 11.02.2021 r. /tj. czwartek/
o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie dodatkowych wyjaśnień z oceny naboru nr 4/2020.
 4. Opracowanie wyjaśnień w sprawie oceny AO naboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 4/2020.
 5. Analiza wniosków dotyczących możliwości zmiany umowy zawartej z Beneficjentami
  w zakresie redukcji liczby dodatkowych etatów w ramach realizowanych operacji oraz wydanie opinii i podjęcie stosownych uchwał.
 6. Analiza wniosku lub ponowna ocena wniosku nr NGD 1-1/2020-2020 w związku
  z wpłynięciem pisma w sprawie zmiany lokalizacji, podjęcie stosownych uchwał
   i wydanie opinii w tej sprawie.
 7. Wolne wnioski i zapytania,
 8. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej