Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Odwołane WZC oraz Warsztat Refleksyjny

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z ogłoszonymi w dniu 17.03.2021 r. obostrzeniami, które mają zostać wprowadzone w najbliższą sobotę oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odwołuje Walne Zebranie Członków oraz Warsztat Refleksyjny planowane na dzień 23.03.2021 r.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji