Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Szkolenie „Zasady wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru”

W związku z planowanym naborem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, w dniu 13.05.2021 r. o godz. 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 11.05.2021 r. do godz. 12:00.

Program szkolenia – rozwijanie działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy!Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji