Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 21.07.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 21.07.2021 r. /tj. środa/
o godzinie 12:00, w siedzibie biura Stowarzyszenia tj. budynek GCK w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa (I piętro)

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Analiza i ponowna ocena wniosku  nr NGD 5-5/2020, w związku z wpłynięciem pisma, podjęcie stosownych uchwał i wydanie opinii w tej sprawie.
  4. Analiza uzupełnień oceny A0 do operacji własnej nr 2/2021/OW, wydanie stosowanej opinii w tej sprawie.
  5. Wolne wnioski i zapytania,
  6. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji