Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady – 17.08.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 roku
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 17.08.2021 r. /tj. wtorek/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
  -powitanie obecnych,
  -weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2021 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 4. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021, w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”
 5. Sporządzenie listy operacji i podjęcie uchwał.
 6. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do operacji złożonej w naborze nr 3/2021/OW w zakresie: organizacji szkoleń wspierających rozwój zawodowy, jako realizacja operacji własnej przez LGD, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 7. Ocena i wybór operacji złożonej w ramach naboru nr 3/2021/OW, w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie: organizacji szkoleń wspierających rozwój zawodowy, jako realizacja operacji własnej przez LGD.
 8. Wolne wnioski i zapytania,
 9. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej