Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Żyj własnym tempem ,,Slow Life-Slow Ride”

,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych, POINT&PATH”- Projekt współpracy realizowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” i Stowarzyszenie ,,Kwartet na Przedgórzu”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar 11 gmin tj. Gmina Szczurowa, Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Nowe Brzesko, Koszyce, Kazimierza Wielka, Radłów, Dębno, Brzesko
i Borzęcin. W ramach operacji wytyczono i opracowano pętle rowerowe na ww. obszarze które umieszczone zostaną na mapach w przewodnikach i w aplikacji. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój turystyki rowerowej oraz zwiększenie promocji na obszarze partnerskim.

Żyj własnym tempem ,,Slow Life- Slow Ride”- to linia kreacyjna projektu, która w pełni odpowiada charakterystyce nie tylko realizowanych działań ale i regionu, w którym zachęcać będziemy  poprzez prowadzoną kampanie reklamową do turystyki rowerowej na nadwiślańskim i przedgórzańskim terenie.  W mediach społecznościowych oraz w serwisie Youtube powstało centrum informacji turystycznej pod wskazaną nazwą, zachęcające do aktywności na tym obszarze partnerskim.

Innowacją projektu jest stworzenie mobilnej aplikacji, będącej nie tyle przewodnikiem po regionie, ale
i nawigacją do wybranych punktów atrakcyjnych turystycznie, hoteli czy gastronomii. Poprzez aplikację będzie można wziąć udział w grze, gdzie rowerzysta jeżdżąc po wyznaczonych pętlach otrzyma punkty które wymieni na nagrody w postaci gadżetów rowerowych w tym nagrody głównej tj. stroju kolarskiego . Aplikacje już nie długo będzie można pobrać z Google Play i App Store.

Zapraszamy do śledzenia efektów projektu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” oraz Stowarzyszenia ,,Kwartet na Przedgórzu”. #SlowLifeSlowRide

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” PROW na lata 2014-2020.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji