Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Umowa na wsparcie przygotowawcze o wartości 74 tys. złotych

W dniu 09.06.2022 roku z rąk Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” w osobie Pani Prezes Teresy Sznajder oraz Pana Wiceprezesa Grzegorza Zarycha, odebrał umowę na wsparcie przygotowawcze o wartości 74 tys. złotych. Środki te pomogą w działaniach zmierzających do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

My zabieramy się do pracy, a  Państwa zapraszamy do śledzenia naszych działań!


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: