Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Organizujemy kurs kroju i szycia I stopnia!

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych” organizujemy kurs kroju i szycia I stopnia.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje!

  • Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD,
  • Należy złożyć formularz zgłoszenia do kursu kroju i szycia I stopnia wraz z zaświadczeniem z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia formularza w terminie od 27.06.2022 do 04.07.2022 w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie biura LGD.
  • Kurs będzie się odbywał w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820.
  • Decyduje kolejność zgłoszenia.
  • Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy defaworyzowanej jaką są kobiety.
  • Kurs jest bezpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszt transportu do miejsca odbywania się wydarzenia.
  • W kursie kroju i szycia I stopnia udział może wziąć 10 osób.
  • Kurs będzie trwał 40 h i zostanie zrealizowany w ciągu 8 spotkań.
  • Kurs kroju i szycia rozpocznie się najprawdopodobniej w dniu 18.07.2022 r. i będzie się odbywał w godzinach popołudniowych.
  • Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami LGD.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH – OTWÓRZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KURS KROJU I SZYCIA I STOPNIA – OTWÓRZPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej