Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Prace nad LSR 2023-2027

Szanowni Państwo,

Informujemy iż zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania prowadzi prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. O wszystkich działaniach z tym związanych będziemy informować na bieżąco, natomiast wszelkie informacje odnośnie planowanych spotkań oraz działań znajdą Państwo w zakładce:

REALIZACJA PROGRAMU—-> LSR 2023-2027

Zapraszamy!Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji