Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konsultacje E.O. CENOMA – wypełnij ankietę

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej poziomu jakości życia mieszkańców obszarów LGD.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA prowadzi obecnie prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

W związku z tym, chcielibyśmy się dowiedzieć jak mieszkańcy oceniają obecną kondycję gmin wchodzących w skład grupy działania oraz jakiego typu przedsięwzięcia należy realizować w przyszłości, by przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców gmin: Drwinia, Kazimierza Wielka, Nowe Brzesko, Rzezawa, Koszyce, Szczurowa.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Odpowiedzi są w pełni anonimowe i posłużą jedynie do zbiorczych analiz.

LINK DO ANKIETY: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/577222?lang=plPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej