Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Konsultacje E.O. CENOMA – wypełnij ankietę

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej poziomu jakości życia mieszkańców obszarów LGD.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA prowadzi obecnie prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

W związku z tym, chcielibyśmy się dowiedzieć jak mieszkańcy oceniają obecną kondycję gmin wchodzących w skład grupy działania oraz jakiego typu przedsięwzięcia należy realizować w przyszłości, by przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców gmin: Drwinia, Kazimierza Wielka, Nowe Brzesko, Rzezawa, Koszyce, Szczurowa.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Odpowiedzi są w pełni anonimowe i posłużą jedynie do zbiorczych analiz.

LINK DO ANKIETY: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/577222?lang=plEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: