Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Rusza 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego


W dniach od 1 do 30 września br. Małopolanie mogą zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji.

Jest to inicjatywa, w której kładzie się ogromny nacisk na aktywną partycypację mieszkańców regionu, ponieważ ich zaangażowanie i kreatywność to najważniejszy warunek sukcesu tego projektu.
Tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego pod wieloma względami jest szczególna.
Po raz pierwszy Małopolanie będą mogli składać propozycje zadań o zasięgu
ogólnowojewódzkim, których wartość może wynieść nawet 1 mln złotych.

Zmianie uległ również podział regionu na cztery części, w których można zgłaszać zadania. Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 14 mln złotych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji zadań, a tym samym aktywnego udziału w życiu naszej regionalnej i lokalnej wspólnoty.

Dzięki temu mechanizmowi mieszkańcy nie tylko mogą kształtować i zmieniać swoje najbliższe otoczenie, określać potrzeby oraz wskazywać co jest dla nich szczególnie ważne, ale także współdecydować o wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym o rozwoju Małopolski.

Więcej informacji na stronie: https://bo.malopolska.pl/

Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji