Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG) oraz kurs koparko-ładowarki

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych” organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG) oraz kurs koparko-ładowarki.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje!

  • Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD,
  • Należy wybrać jeden z kursów,
  • Należy złożyć formularz zgłoszenia do kursu spawacza (Metoda MIG/MAG/TIG) lub kursu koparko-ładowarki wraz z zaświadczeniem z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia formularza w terminie od 19.09.2022 do 30.09.2022 w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie biura LGD.
  • Kursy będą się odbywać w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Tarnowie.
  • Decyduje kolejność zgłoszenia.
  • Kursy są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszt transportu do miejsca odbywania się wydarzenia.
  • W kursie spawacza (Metoda MIG/MAG/TIG) może wziąć udział 10 osób. Uczestnik wybiera 1 metodę spawania, której będzie się uczyć. Dla każdej metody – kurs będzie trwał 124 h (w tym 98 godzin zajęć praktycznych) i zostanie zakończony Egzaminem IS Gliwice.
  • W kursie koparko-ładowarki może wziąć udział 15 osób. Kurs będzie trwał 134 godzin ( w tym 82 godzin zajęć praktycznych) i zostanie zakończony Egzaminem Państwowym UDT.
  • Kursy rozpoczną się najprawdopodobniej 10 października. Część teoretyczna będzie odbywać się 2 razy w tygodniu w godzinach 17:00 – 21:00. Realizacja części praktycznej będzie ustalana indywidualnie z uczestnikami.
  • Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami LGD.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH – OTWÓRZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KURS SPAWACZA (METODA MIG/MAG/TIG) – OTWÓRZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KURS KOPARKO-ŁADOWARKI – OTWÓRZPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej