Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 20.09.2022r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 20.09.2022 r. /tj. wtorek/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

I. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,

w tym:
– powitanie obecnych,
– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

III. Zapoznanie się z wynikami pierwotnej oceny wniosku nr NGD 2-2/2022-2022,

IV. Wnikliwe przeanalizowanie stanowiska Samorządu Województwa Małopolskiego.

V. Ponowna ocena wniosku nr NGD 2-2/2022-2022, podjęcie stosownych uchwał.

VI. Sporządzenie pisemnego stanowiska Rady,

VII. Wolne wnioski i zapytania

VIII. Zamknięcie posiedzenia.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji