Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Spotkanie warsztatowe – kolejny ważny etap w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami

Dnia 07.10.2022 w godzinach od 10:00 do 13:00 na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie warsztatowe przy obecności Centrum Doradztwa Strategicznego.

Spotkanie miało na celu określenie wyjściowych założeń dla aktualizacji LSR, wprowadzenie do procesu planowania strategicznego, diagnozę problemów obszaru LGD oraz ich analizę z wykorzystaniem metody SWOT, określenie głównej aspiracji rozwojowej, wstępną identyfikację obszarów strategicznego rozwoju LGD i kierunków działań.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego gmin członkowskich, członkowie Rady LGD oraz przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania warsztatowego za tak aktywne uczestnictwo. Państwa wiedza, cenne uwagi oraz znakomita znajomość obszarów Lokalnej Grupy Działania wpłynie na rzetelność przygotowania LSR.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej