Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Organizujemy spotkania konsultacyjne związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w zakresie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027,  tym samym zaproponowania nowych kierunków rozwoju, pomysłów na ciekawe projekty, które można zrealizować przy pomocy funduszy europejskich dla naszej gminy.

Spotkania startują już w następnym tygodniu!

Gdzie jesteśmy i kiedy?

⭕️ Gmina Szczurowa – Biuro LGD, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa – 19.10.2022., godz. 10:00 – 12:00.

⭕️ Miasto i Gmina Koszyce – Urząd Miasta i Gminy w Koszycach, Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce – 20.10.2022, godz. 10:00 – 12:00.

⭕️ Miasto i Gmina Kazimierza Wielka – Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka – 20.10.2022. godz. 14:00 – 16:00.

⭕️ Gmina Rzezawa – Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa – 21.10.2022, godz. 9:00 – 11:00.

⭕️ Gmina Drwinia – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini, z siedzibą w Grobli, Grobla 155, 32-709 Grobla – 21.10.2022, godz. 12:00 – 14:00.

⭕️ Gmina i Miasto Nowe Brzesko – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17 a, 32-120 Nowe Brzesko – 21.10.2022, godz. 16:00 – 18:00.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji