Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Komisja konkursowa wybierze najlepsze fotografie w dniu 18.11.2022

W dniu 18.11.2022 w Biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odbędzie się spotkanie komisji, która wybierze najlepsze fotografie w konkursie „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- II edycja.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Pan Tomasz Sobczak – posiadający
wykształcenie fotograficzne (EFIAP, AFRP, TTF, AIPS, KDS), nauczyciel, Sekretarz Zarządu Fotoklubu RP, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Przypominamy, iż do zdobycia są cenne nagrody!!!

I miejsce – bon o wartości 2000 zł
II miejsce – bon o wartości 1500 zł
III miejsce – bon o wartości 1000 zł

Będziemy Państwa informować o wynikach!

Konkurs objęty patronatem medialnym przez Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji