Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Szkolenie dla Pracowników Biura w dniu 12.12.2022

Informujemy, iż dnia 12 grudnia 2022 roku odbędzie się szkolenie dla pracowników biura LGD pt. „Zasady ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR w ramach poddziałania „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI”, które poprowadzi Pani Marzena Cieślak.


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: