Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Odkryj potencjał inwestycyjny obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”!

👉Są świetnie skomunikowane z głównymi węzłami drogowymi w kraju. Dzięki ukształtowaniu terenu są idealne do inwestowania w odnawialne źródła energii. Kapitał ludzki to pewność, że tak potrzebnych dziś rąk do pracy, nie będzie brakowało. Mowa o terenach inwestycyjnych, które maja wspólny (dość ważny) mianownik – wszystkie leżą na terenie działania Nadwiślańskiej Grupy Działania CENOMA.

👉 Zobaczcie, że gminy: Gmina Szczurowa, Gmina Drwinia, Gmina Rzezawa, Urząd Miasta i Gminy Koszyce – województwo Małopolskie i Gmina Kazimierza Wielka– to miejsca idealne do inwestowania.

🤝#odkryjpotencjałinwestycyjnycenomyPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji