Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Drwinia

Leżące na terenie gminy Drwinia, grunty położone w miejscowości Zielona, tworzą Stefę Aktywności Gospodarczej „Drwinia-Zielona”. Kilka lat temu zostały one włączone w skład Krakowskiego Parku Technologicznego, dzięki czemu sama gmina zmienia swój rolniczy charakter, stając się atrakcyjna dla firm przemysłowych czy usługowych.

Kolejnym plusem jest położenie. W południowej części dostęp do Autostrady A-4, na północy droga krajowa 79 oraz drogi wojewódzkie 964 i 965.

#odkryjpotencjałinwestycyjnycenomyPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji