Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa!

Gmina Szczurowa to świetna lokalizacja i bliskość strategicznych ciągów komunikacyjnych. Na jej terenie krzyżują się drogi wojewódzkie – nr 964 i nr 768, nieopodal przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa nr 79. Bezpośrednio przy wschodniej obwodnicy gminy działa Strefa Aktywności Gospodarczej. Obszar o powierzchni 20 ha w całości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie umożliwia budowę obiektów usług komercyjnych oraz produkcyjnych. Już dziś działają tu firmy z branży logistycznej, spożywczej, budowlanej oraz metalowej.

#odkryjpotencjałinwestycyjnycenomyPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji