Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Podsumowanie działań w 2022 roku – ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH” oraz projekt finansowany ze środków KSOW

W ubiegłym roku oprócz projektu pt. ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”, który sfinansowany był ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zrealizowaliśmy również rowerowy projekt współpracy wraz ze Stowarzyszeniem „Kwartet na Przedgórzu” pt. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH”.🚲🚲🚲

🟡Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku podsumowującego oba projekty.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji