Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Uwaga! Nowe godziny pracy Biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Informujemy, iż w związku z aktualizacją regulaminu pracy Biura Lokalnej Grupy Działania, zostały zmienione godziny pracy Stowarzyszenia.

Biuro pracuje od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Aktualny regulamin pracy biura znajduje się w zakładce „E.O.CENOMA” ➡️ „Biuro LGD”Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji