Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Wspólnie zadbaliśmy o środowisko naturalne!

☘Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” wspiera lokalne inicjatywy.🤗🌱

W ubiegłą sobotę, wzięliśmy udział w inicjatywie sprzątania świata, zorganizowanej przez Gmina Szczurowa Zbigniew Moskal Wójt Gminy Szczurowa. 🌱

W ramach tego partnerstwa, mieszkańcom sołectwa Zaborów, którzy zaangażowali się w akcję, zostały przekazane gadżety ekologiczne.🌱

Aktywny udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w tym dniu, pozwolił na zapoznanie się z lokalnymi potrzebami i koniecznością wspierania działań proekologicznych.

🌍 Dbajmy o to co nasze ! ☘Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: