Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzenia każdego roku ewaluacji wewnętrznej- do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” 28 kwietnia br. przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD. Ze względów organizacyjnych zachęcamy do zgłaszania swoich uwag mailowo na adres biuro@cenoma.pl lub telefonicznie pod numerami: 14 671 40 70; 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji