Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w dniu 31 maja 2023  roku /tj. środa/ o godzinie 9:30,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
31 maja 2023 roku o godzinie 9:45.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Walnego Zebrania Członków, (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Statutu
  • zmiany procedury ustalenia i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  • zmiany Regulaminu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
  • odwołania członków z Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
  • wyboru Komisji Skrutacyjnej
  • ustalenia liczby członków Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
  • wyboru uzupełniającego do członków Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

V. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

VI. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: