Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w dniu 31 maja 2023  roku /tj. środa/ o godzinie 9:30,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
31 maja 2023 roku o godzinie 9:45.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Walnego Zebrania Członków, (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Statutu
  • zmiany procedury ustalenia i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  • zmiany Regulaminu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
  • odwołania członków z Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
  • wyboru Komisji Skrutacyjnej
  • ustalenia liczby członków Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
  • wyboru uzupełniającego do członków Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

V. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

VI. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej