Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Żyj własnym tempem ,,Slow Life-Slow Ride”

,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych, POINT&PATH”- Projekt współpracy realizowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” i Stowarzyszenie ,,Kwartet na Przedgórzu”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar 11 gmin tj. Gmina Szczurowa, Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Nowe Brzesko, Koszyce, Kazimierza Wielka, Radłów, Dębno, Brzeskoi Borzęcin. W ramach operacji wytyczono i opracowano pętle rowerowe na ww. obszarze które […]

Wyjazd studyjny Koszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 8 październik br. odbył się pierwszy z wyjazdów studyjnych Koszyckiego UTW, realizowanych w ramach zadania grantowego pt.„Uzbrojeni w wiedzę zdobytą w ramach wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i wystaw, twórzmy wszyscy procesy efektywnej ochrony przyrody, klimatu, życia na Ziemi”. Wycieczka zakładała wizytę w Ojcowskim Parku Narodowym w tym Zamku Pieskowa Skała. Dzięki uprzejmości […]

Zmiana godzin pracy biura w dniu 07.10.2021 oraz 08.10.2021 r.

Informujemy, iż w dniu 07.10.2021 (tj. czwartek) biuro Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” będzie czynne w godzinach 7:30-15:30. Natomiast w dniu 08.10.2021 r. biuro będzie nieczynne dla beneficjentów, w związku z prowadzoną kontrolą zadania grantowego. Za utrudnienia przepraszamy!

Wybrano operację do finansowania w ramach naboru 4/2021/OW

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 04.07.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady i została wybrana operacja do finansowania w ramach naboru 4/2021/OW złożona przez Zarząd Stowarzyszenia pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem plannera”. […]

Zmiana godzin pracy biura w dniu 04.10.2021

Informujemy iż w związku z organizowanym Posiedzeniem Rady, w dniu 04.10.2021 roku Biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” będzie otwarte w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Rady 04.10.2021 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 roku zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. /tj. poniedziałek/o godzinie 14:00, w Pałacu Lacon, tj. ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: […]

Operacja własna LGD – wyniki

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku  z umieszczeniem w dniu 30.08.2021 roku na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, której zakres tematyczny obejmuje: CEL I.1.1: STWORZENIE OFERTY INWESTYCYJNEJ ORAZ PROMOCJA […]

Zmiana godzin pracy biura NGD „E.O.CENOMA”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.09.2021 r. tj. piątek biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” czynne dla beneficjentów będzie w godzinach od 7:30 do 11:30. Za utrudnienia, przepraszamy!

Zmiana godzin pracy biura NGD „E.O.CENOMA”

Informujemy, iż w dniu 09.09.2021 r. tj. czwartek biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” pracuję w godz. od 7:30 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji