Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Zmiana godzin pracy biura w dniu 22.07.2021

Informujemy, iż w dniu 22.07.2021 (tj. czwartek) biuro Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” będzie czynne w godzinach 7:30-15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Posiedzenie Rady 21.07.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuNadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 21.07.2021 r. /tj. środa/o godzinie 12:00, w siedzibie biura Stowarzyszenia tj. budynek GCK w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa (I piętro) […]

Operacja własna LGD – wyniki

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej W związku  z umieszczeniem w dniu 10.06.2021 roku na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, której zakres tematyczny obejmuje: Przedsięwzięcie I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym […]

Zmiana godzin pracy Biura w dniu 08.07.2021

Informujemy iż w dniu 08.07.2021 (tj. czwartek) następuje zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” od 7:30 do 14:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Wybrano operację do finansowania w ramach naboru 2/2021/OW

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 05.07.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady i została wybrana operacja do finansowania w ramach naboru 2/2021/OW złożona przez Zarząd Stowarzyszenia pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem plannera […]

Konkurs ekologiczny dla stowarzyszeń i KGW pn.„Ekokosmetyki – domowe sposoby dbania o ciało, zdrowie i gospodarstwo domowe”

W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grębocin serdecznie zapraszamy stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu LGD do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekokosmetyki – domowe sposoby dbania o ciało, zdrowie i gospodarstwo domowe” z terenu LGD wraz z wystawą prac konkursowych. Konkurs dedykowany jest do Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Lokalnej Grupy […]

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA !

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 01.07.2021 biuro Stowarzyszenia pracuje w godzinach 7:30-15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO !

W dniu 22.06.2021 r. w GCKCziS w Szczurowej odbyła się Gala Wręczenia Nagródw Konkursie Fotograficznym pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczegoi historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” organizowanym w ramach operacji własnej realizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”. Konkurs miał na celu ukazanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych  obszaru LGD. Zostało złożonych 121 prac, z czego […]

Zmiana godzin pracy biura

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 24.06.2021 biuro Stowarzyszenia pracuje w godzinach 7:30-15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Zmiana godzin pracy biura

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 22.04.2021 biuro Stowarzyszenia pracuje w godzinach 7:30-13:00. Za utrudnienia przepraszamy!

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji