Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2021/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w […]

Posiedzenie Rady – 19.05.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje sięPOSIEDZENIE RADYZebranie odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. /tj. środa/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie […]

Szkolenie „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej”

W związku z planowanym naborem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – biznesplan, analiza ekonomiczna, wniosek o płatność, w dniu 21.05.2021 r. o godz. 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, […]

Szkolenie „Zasady wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru”

W związku z planowanym naborem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, w dniu 13.05.2021 r. o godz. 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 11.05.2021 r. do godz. 12:00. Program szkolenia – rozwijanie […]

Webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza 30 kwietnia 2021 r. na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej. W trakcie webinarium zostanie przedstawiona obecna sytuacja w branży turystycznej w Małopolsce. Przekazana zostanie informacja na temat małopolskiej pożyczki dla branży turystycznej, a także przedstawione zostaną instrumenty pomocowe ujęte w Tarczy Antykryzysowej 9.0, instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego oraz […]

Wybrano operację do finansowania w ramach naboru 1/2021/OW

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 23.04.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady i została wybrana operacja do finansowania w ramach naboru 1/2021/OW złożona przez Zarząd Stowarzyszenia pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem plannera […]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku /tj. wtorek/ o godzinie 9:30, przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na […]

Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo, W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzenia każdego roku ewaluacji wewnętrznej- do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” 27 kwietnia br. przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD. Ze względów organizacyjnych i w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do zgłaszania swoich […]

Posiedzenie Rady – 23.04.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. /tj. piątek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji