Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Wspólnie zadbaliśmy o środowisko naturalne!

Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” wspiera lokalne inicjatywy. W ubiegłą sobotę, wzięliśmy udział w inicjatywie sprzątania świata, zorganizowanej przez Gmina Szczurowa Zbigniew Moskal Wójt Gminy Szczurowa. W ramach tego partnerstwa, mieszkańcom sołectwa Zaborów, którzy zaangażowali się w akcję, zostały przekazane gadżety ekologiczne. Aktywny udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w tym dniu, pozwolił na zapoznanie się z lokalnymi […]

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” włącza się do akcji sprzątania świata!

W ramach realizacji poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a w tym planu komunikacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nadwiślańska Grupa Działania wdraża wiele działań aktywizujących mieszkańców, które kreują postawy pożądane społecznie, podnoszą kompetencje oraz rozwijają świadomość proekologiczną i prośrodowiskową społeczności lokalnej. Jednym z przykładów takich działań jest włączenie się do akcji […]

Rada oceniła i wybrała wnioski złożone w naborach numer 1/2023 i 2/2023

W dniu 13.03.2023r. w siedzibie biura LGD odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym oceniono i wybrano wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2023 z zakresu poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych oraz nr 2/2023 z zakresu wzbogacenia oferty czasuwolnego w zakresie rekreacji. Łączna kwota całkowita wybranych projektów wynosi 968 […]

Posiedzenie Rady w dniu 13.03.2023r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuWalnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 13.03.2023 r. /tj. poniedziałek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie […]

Ankieta – warsztat refleksyjny

W związku z wytycznymi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” na początku każdego roku kalendarzowego zobowiązana jest do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.  ANKIETA – OTWÓRZ Będziemy wdzięczni za odpowiedzi na poniższe pytania. 

Uwaga! Nowe godziny pracy Biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Informujemy, iż w związku z aktualizacją regulaminu pracy Biura Lokalnej Grupy Działania, zostały zmienione godziny pracy Stowarzyszenia. Biuro pracuje od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Aktualny regulamin pracy biura znajduje się w zakładce „E.O.CENOMA” ➡️ „Biuro LGD”

Podsumowanie działań w 2022 roku – operacje własne

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dwie operacje własne pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem planera” oraz „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych”. 🟡Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku podsumowującego oba projekty.

Podsumowanie działań w 2022 roku – ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH” oraz projekt finansowany ze środków KSOW

W ubiegłym roku oprócz projektu pt. ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”, który sfinansowany był ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zrealizowaliśmy również rowerowy projekt współpracy wraz ze Stowarzyszeniem „Kwartet na Przedgórzu” pt. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH”.🚲🚲🚲 🟡Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku podsumowującego oba projekty.

Podsumowanie działań w 2022 roku – wyjazd studyjny ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

Podsumowanie działań w 2022 roku Dzisiaj wracamy wspomnieniami do wyjazdu studyjnego ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”! W dniu 28-30.09.2022 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zorganizowała wizytę studyjną, sfinansowaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. #cenoma2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X