Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Rada

Rada jest wybierana przez najwyższą władzę Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, czyli przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. Głównym zadaniem Rady Decyzyjnej jest ocena i wybór operacji do finansowania. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastepcę Przewodniczacego, Sekretarza oraz trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Pracę Rady Decyzyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.Obecny skład organu decyzyjnego – aktualizacja 30.01.2020r.:

REPREZENTANCI SEKTORA SPOŁECZNEGO:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach – reprezentant: Franciszek Trzaska,

Kazimierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Altenstadt – reprezentant: Czesław Kowalski,

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej – reprezentant: Anna Maj-Skowrońska,

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemykowskiej  – Natków – reprezentant: Marian Zalewski,

Adam Gąsior – mieszkaniec,

Elżbieta Dziedzic – mieszkaniec,

Piotr Mikuś – mieszkaniec,

Leokadia Cierniak– mieszkaniec,

REPREZENTANCI SEKTORA GOSPODARCZEGO W TYM ROLNICY :

Koszycka Spółdzielnia Socjalna – reprezentant: Renata Wilk,

Przedsiębiorstwo Jolanta Ciochoń, reprezentant: Jolanta Ciochoń,

Przedsiębiorstwo Dawid Klimek, reprezentant: Dawid Klimek

Rolnik- reprezentant: Józef Paluch

Biuro Rachunkowe „TRIO” s.c. MAREK SWAT, AGATA PAŹDZIÓR, ANNA SWAT, reprezentant: Marek Swat,

REPREZENTANCI SEKTORA PUBLICZNEGO:

Gmina Drwinia – reprezentant – Jan Pająk,

Gmina Rzezawa – reprezentant – Mariusz Palej.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji