Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Grafika aplikacji

Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Szkolenie „Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

W związku z planowanym naborem w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie „Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, w dniu 23.02.2022 r. o godz. 9:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 21.02.2022 r. […]

Posiedzenie Rady 15.02.2022 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 15.02.2022 r. /tj. wtorek/o godzinie 09:00, w siedzibie LGD – ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa PROGRAM POSIEDZENIA RADY PO ZMIANIE: Otwarcie […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkania informacyjne, które zostaną przeprowadzone przez pracowników LGD w każdej gminie członkowskiej. W czasie spotkań zostaną omówione indywidualnie m.in. warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacji. EDIT: W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniach […]

Posiedzenie Rady 01.02.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 01.02.2022 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ Zebranie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku /tj. wtorek/o godzinie 10:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PROGRAM POSIEDZENIA: Otwarcie Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/. […]

Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji