Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 4/2021/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w […]

Konkursy dla mieszkańców obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

W imieniu Stowarzyszenia Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszycach, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach realizowanych w ramach zadania grantowego pt. „Uzbrojeni w wiedzę zdobytą w ramach wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i  wystaw, twórzmy wszyscy procesy efektywnej ochrony przyrody, klimatu, życia na Ziemi”. Stowarzyszenie zrealizuje konkurs plastyczny pt.„Nie dajmy zginąć przyrodzie” oraz konkurs na […]

Posiedzenie Zarządu 26.08.2021

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Film promujący obszar Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Szanowni Państwo, przedstawiamy film promujący obszar Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, który został zrealizowany w ramach operacji własnej pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – wydanie filmu promocyjnego oraz realizacją konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie […]

Wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 1/2021 !

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 17.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego wybrano operacje do finansowania w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

Zmiana godzin pracy biura NGD „E.O.CENOMA”

Informujemy, iż w dniu 19.08.2021 r. tj. czwartek biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” pracuję w godz. od 7:30 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Posiedzenie Rady – 17.08.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 17.08.2021 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Zmiana godzin pracy biura NGD „E.O.CENOMA”

Informujemy, iż w dniu 05.08.2021 r. tj. czwartek biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” pracuję w godz. od 7:30 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Zmiana godzin pracy biura w dniu 22.07.2021

Informujemy, iż w dniu 22.07.2021 (tj. czwartek) biuro Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” będzie czynne w godzinach 7:30-15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Posiedzenie Rady 21.07.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuNadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 21.07.2021 r. /tj. środa/o godzinie 12:00, w siedzibie biura Stowarzyszenia tj. budynek GCK w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa (I piętro) […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji