Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

SZKOLENIA

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, odbędą się szkolenia z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, w dniu 06.10.2020 r. o godz. 9:00 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej; 06.10.2020 r. o godz 13:00 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej; w biurze LGD ul. Rynek […]

POINT&PATH – złożono wniosek na realizację rowerowego projektu współpracy.

NGD „E.O.CENOMA” złożyła wniosek do UMWM na realizację rowerowego projektu współpracy, wraz z Lokalną Grupą Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Operacja pt. „Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji turystycznych” realizowana będzie na terenie Gmin członkowskich, tj. Gminy Bochnia, Gminy Szczurowa, Gminy Rzezawa, Gminy Szczurowa, Gminy Drwinia, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe […]

Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Zgłoszenia przyjmujemy od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”. Gotowe zdjęcie/a […]

Zmienione Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Szanowni Państwo, Poniżej udostępniamy tekst jednolity rozporządzenia poddziałania 19.2 z dnia 24 września 2015 r., które w wersji zmienionej obowiązuje od dnia 10.09.2020 r.Oznacza to zmianę warunków obowiązujących wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach […]

Wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2020

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż zakończył się nabór na wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie: wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji. Szczegóły w Newsletterze!

Informacja o nowym adresie e-mail

Informujemy, iż został zmieniony kontaktowy adres e-mail. Od dnia dzisiejszego wszystkie wiadomości prosimy kierować na nowy adres, tj. biuro@cenoma.pl

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołujeNADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWZebranie odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:00,przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień14 września 2020 […]

Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne 8 września 2020

Drodzy Mieszkańcy! W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie od 04.09.2020 do 08.09.2020 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje […]

Posiedzenie Rady 09.09.2020 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. /tj. środa/ o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY:I. Otwarcie […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji