Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Rady 01.06.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 01.06.2022 r. /tj. środa/o godzinie 10:00, w siedzibie LGD – ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Dnia 13.05.2022 r. podpisano umowę na organizację szkoleń zawodowych

Dnia 13.05.2022 r. w Krakowie została zawarta umowa Nr 00057-6935-UM0630108/21 pomiędzy Województwem Małopolskim a Nadwiślańską Grupą Działania „E.O.CENOMA”, dzięki której oficjalnie możemy poinformować o realizacji projektu, w ramach którego zostaną zorganizowane szkolenia zawodowe, takie jak:🪡 KURS KROJU I SZYCIA (pierwszego stopnia)⛓ KURS SPAWACZA (metoda MIG/MAG/TIG)👷 KURS NA KOPARKO-ŁADOWARKĘObserwujcie nas, a więcej informacji już niebawem!⁉️W razie […]

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Zmiana godzin pracy biura w dniach 14,15.04.2022

Informujemy, iż w dniu 14 kwietnia br. (tj. czwartek) biuro LGD pracuje w godzinach 7:30-15:30, natomiast w dniu 15 kwietnia br. (tj. piątek) biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania 'E.O.CENOMA” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

Szkolenie „Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

W związku z planowanym naborem w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie „Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, w dniu 08.04.2022 r. o godz. 9:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 06.04.2022 r. […]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 06.04.2022

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Zebranie odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2022 roku /tj. środa/ o godzinie 9:00, przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji