Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Rady 18.02.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. /tj. wtorek/ o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie […]

Posiedzenie Zarządu 13.02.2020

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu  Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 13 luty 2020 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

Wybrano zadania do dofinansowania w ramach naborów 1/2019/G oraz 2/2019/G.

Nadwiślańska Grupa Działanie „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019/G Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych oraz 2/2019/G Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci młodzieży i dorosłych poprzez organizacje warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów w dniu 30.01.2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady na którym poddano ocenie zgodności z LSR […]

Posiedzenie Rady

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 30.01.2020 r. /tj. czwartek/ o godzinie 8:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborach!

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, że w dniach od 3.02.2020 do 17.02.2020 (godz. 12:00) odbędą się nabory w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączonym Newsletterem oraz do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji w zakładce „Ogłoszenia o naborach”.

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu  Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 16 styczeń 2020 roku /tj. czwartek/ o godzinie 16:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z § 18 ust 1 oraz § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. Zebranie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 roku /tj. piątek/ o godzinie 13:45,  przy ul. Rynek 4 w Szczurowej ,biuro LGD. II termin posiedzenia ustala się na dzień 17 stycznia […]

Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne 14.01.2020

Drodzy mieszkańcy! W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Dzialania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie 10.-13.01.2020 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje w zakresie zmian […]

Szkolenie w zakresie Biznesplanu oraz Analizy Ekonomicznej

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej które odbędą się od 03.02.2020r. do 17.02.2020r. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” organizuje szkolenia. Dnia 16.01.2020 o godz. 8:00 odbędzie się szkolenie w zakresie Biznesplanu oraz Analizy Ekonomicznej. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X